top of page

Specifieke chronische pijn & chronisch vermoeidheid syndroom (o.a. Fibromyalgie, burn-out, SOLK & M.E.)

Ervaar je onverklaarbare chronische pijn of ben je gediagnosticeerd met aandoeningen zoals Fibromyalgie, M.E., C.V.S., of een burn-out? Ontdek hoe OldPain2Go® je kan helpen bij het begrijpen en overwinnen van deze uitdagingen. Lees deze uitgebreide uitleg voor inzicht in hoe deze methodiek werkt en wat je kunt doen om herstel mogelijk te maken.

Let op: OldPain2Go® is alleen voor diegenen die de tijd nemen om deze uitleg volledig te lezen en bereid zijn te doen wat nodig is voor herstel. Het is een oplossing voor mensen die actief willen bijdragen aan hun eigen genezing.

De rode draad: Als je gediagnosticeerd bent met specifieke chronische pijn zonder verklaring of met aandoeningen als Fibromyalgie, M.E. of C.V.S., biedt deze uitleg inzichten voor het kiezen van de weg naar herstel. Deze theorie is ontstaan uit intense studie en ervaring van OldPain2Go® (Master) Practitioners wereldwijd.

Kenmerken van betrokken personen: Mensen met deze aandoeningen herkennen zich vaak als gedreven, initiatiefrijk, en zelden afwijzend naar anderen. Echter, juist deze eigenschappen kunnen de oorzaak zijn van de problemen. Het is essentieel te begrijpen dat zij niet lui zijn en de pijn niet "tussen de oren" zit.

Het verloop van de aandoening: De aandoening begint vaak na intense fysieke, mentale, of emotionele belasting, zoals een virale infectie, ernstige ziekte, vaccinatie, stress, overbelasting, of trauma. Het resultaat is ernstige chronische pijn of vermoeidheid die jaren kan aanhouden.

De overlevingsmechanisme metafoor: Vergelijk het met een auto die te hard rijdt. Het overlevingsmechanisme zet je als het ware aan de kant, vergelijkbaar met een politieagent die je tot stoppen dwingt. Het doel is je te beschermen tegen verdere schade door je energie te sparen en herstel mogelijk te maken.

Pijn als signaal: Pijn en vermoeidheid zijn signalen om te stoppen en te focussen op herstel. Het overlevingsmechanisme schakelt deze in om overbelasting te voorkomen. Het lichaam en brein blijven in een constante stressmodus, vergelijkbaar met stressgerelateerde aandoeningen.

Brain Bargaining™ en herstel: OldPain2Go® biedt de mogelijkheid te onderhandelen met het brein dat de pijnsignalen uitzendt. Het herstelproces vereist echter een fundamentele verandering in levensstijl. Door grenzen te respecteren en te luisteren naar signalen wordt de pijn gestopt.

Het goede nieuws: De beschermende staat blijft alleen bestaan zolang het brein denkt dat het noodzakelijk is. Met OldPain2Go® kun je contact maken met dat deel van het brein en onderhandelen. Het herstel is mogelijk als je bereid bent je levensstijl aan te passen.

Afspraak voor beoordelingsconsult: Als je echt pijnvrij wilt zijn en bereid bent je tempo en levensstijl aan te passen, kun je een afspraak maken voor een beoordelingsconsult met Carla, een ervaren OldPain2Go® Practitioner. OldPain2Go is een methodiek zonder hypnose, maar kan ook in hypnose worden toegepast.

bottom of page